Market Map

Việt - Vietnamese

Cộng Hòa Việt Nam

Barr-Ag Ltd là một nhà xuất khẩu nông sản như cỏ khô và cỏ tươi. Chúng tôi thu hoạch, ép trữ và xuất khẩu cỏ linh lăng và đuôi mèo từ đất khô và ướt, cũng như cỏ hỗn hợp, cỏ yến mạch, cỏ và rơm ngọt. Barr-Ag bán 80% những gì chúng tôi trồng, điều đó cho phép chúng tôi cung cấp một sự bảo đảm chất lượng và có giá trị.

Download our Product Sheets:
"ALBERTA STRAW WHEAT, BARLEY & MORE"
"ALBERTA HAY TIMOTHY, ALFALFA, MIXED HAY"
"DEHYDRATED BARLEY SILAGE"
"DEHYDRATED CORN SILAGE"

Muốn biết thêm thông tin về nông trại và họat động của chúng tôi, hãy liên hệ với Barr-Ag.